Przedszkole i żłobek we Wrocławiu Akademia Maluszka Polub nas na Facebook


Żłobek Akademia Keatywnego Maluszka

jest dofinansowany z budżetu Gminy Wrocław


Rekrutacja ciągła do żłobka Akademia Kreatywnego Maluszka
na rok szkolny 2018/2019 rozpocznęta
i odbywa się za pomocą systemu elektronicznego

link do strony Rekrutacja elektroniczna- kliknij


Aktualna ilość wolnych miejsc 4
przedział wiekowy rekrutacji: 16 miesięcy i 1 dzień - 24 miesięcy

Czesne za opiekę w wymiarze do 10h dziennie wynosi w roku szkolnym 2018/2019 530 zł/m-c
(kwota dofinansowania to 680zł/m-c) *
*Czesne obejmuje materiały edukacyjne oraz zajęcia rozwojowe i edukacyjne (w tym język angielski i niemiecki, rytmika z muzyką, gimnastyka, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne- "Mały Naukowiec", spotkania z ciekawymi ludźmi i inne), zajęcia z logopedą i fizjoterapeutą, oraz wsparcie psychologiczne


*Czesne nie obejmuje wyżywienia oraz jednorazowej opłaty celowej w wysokości 500 zł


stawka żywieniowa: 14,50zł (dieta specjalna 16,00zł)

Zasady rekrutacji- pobierz

Statut żłobka- pobierz

Regulamin organizacyjny żłobka- pobierz


Nadzór nad realizacją dofinansowania sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,

ul. G. Zapolskiej 4, 50 - 032 wrocław , tel. +48 71 777 77 60
INFORMUJEMY ŻE NA ROK OPIEKUŃCZY 2019/2020 ŻŁOBEK AKADEMIA KREATYWNEGO MALUSZKA NIE PROWADZI NABORU!! Osoby zainteresowane opieką prz ul. Tarnogajskiej prosimy o rekrutowanie się do żłobka AKADAMIA MALUSZKA